Konsultasjon:

En konsultasjon kan foregå enten at vi går inn via et bilde av dyret etter å ha mottatt dette sammen med spørsmål/temaer eiere ønsker å ta opp. Dette kalles avstandssamtale.

 

Eller man kan ta med seg dyret til dyretolken og få en samtale da sammen med dyret.

 

Det er fordeler og ulemper ved begge og her er noen av dem. Fordelen med avstand er at dyretolken kan gå inn når det måtte passe dem og blir ikke farget av kroppsspråket til dyret. Og tolken får sittet i ro og makk og ta samtalen. Det er heller ikke alltid like lett å frakte alle dyr som gjør dette kombinert med lange avstander til at avstandssamtaler er det godt og vel ca 90 % av kundene velger.

 

Ved å ta med dyret til tolken vil eier kunne involvere seg mer i samtalen og det kan bli mer en trekant samtale fordi eier har tilleggsspørsmål til det dyret har fortalt. Hvorav på avstand så er det kun en samtale mellom dyret og tolken .

. Etter samtalen vil eier motta samtalen i skriftlig form på mail. Dette uavhengig om det er avstand eller ved personlig oppmøte. Alle dyr er forskjellige og har forskjellige ting de ønsker å prate om. Det er viktig å ta dyret på alvor og følge opp med evt. behandlinger eller dyrlegebesøk.

 

For bestilling send mail eller ring.

Kontakt:

Sonja Ullestad

Mail: sonja@dyretolktjenesten.no

Tlf: 9701 2623