Dyretolk

For å forklare hva en dyretolk er må jeg først bebynne med å fortelle hva dyretolking er..

 

Dyr kommuniserer på flere måter. Gjennom lyd, kroppsspråk, lykt og ved bruk av telepati. Telepati er tankeoverføring og er den måten en dyretolk kommuniserer med dyrene på. Det gjøres ved at vi bruker kroppen vår som en kanal til å sende og motta informasjon telepatisk til dyrene. Vi bruker da alle sansene våre og vil ofte motta mentale bilder, og følelser, men informasjonen kommer også ved hjelp av lyder, lukter, smaker, ord og setninger.På denne måten kan man stille spørsmål og motta svar. Vi kan også kjenne helseplager på vår egen kroppen. Dyrene vil da kunne fortelle hvor de har smerter ol. på lik linje som en hvilket som helst menneske kan fortelle et annet menneske hvor det har vondt ol. Det er viktig å pressisere at vi ikke stiller noen diagnoser eller prognoser, og er ikke istedenfor veterinær. Mistenker du at dyret ditt er syk så oppsøk veterinær.

 

En dyretolk er kun en kanal for å hjelpe til med kommunikasjonen mellom dyrene og deres eiere. Målet bør være å bygge en bro mellom dyr og eier for å gi dem et sterkere bånd og gi dyrene den stemmen de så sårt trenger.

.

Kontakt:

Sonja Ullestad

Mail: sonja@dyretolktjenesten.no

Tlf: 9701 2623